Instruktioner

Anhörig eller vän till person som rest eller bor utomlands kan, om denna önskar, i ett krisläge göra en förfrågan om personen som befinner sig inom krisområdet.

Att lämna in en anhörigförfrågan innebär att ge

  • personuppgifter om person som vistas eller bor utomlands
  • kontaktuppgifter som gäller under resan
  • uppgifter om resan
  • andra uppgifter om en person
till utrikesministeriet för nödsituationer och krislägen.

Att lämna in en anhörigförfrågan är helt frivilligt.

Personuppgifter som inlämnats överlåts aldrig vidare till andra än i nödvändiga myndighetssyften. Lagringen av uppgifter grundar sig på lagen om konsulära tjänster.