Info om denna tjänst

Välkommen till tjänsten anhorigforfragan.fi. Anhorigforfragan.fi är ett register som upprätthålls av utrikesministeriet där finländska anhöriga eller vänner till personer som rest eller bor utomlands kan göra anhörigförfrågningar i en krissituation. Krissituationer är till exempel stora olyckor, förödande naturkatastrofer eller situationer som kräver evakuering. I en krissituation kan utrikesministeriet kontakta de finländare som det gjorts förfrågningar om i tjänsten anhorigforfragan.fi.

Utrikesministeriet eller Finlands beskickningar utomlands kan inte garantera finländarnas säkerhet utomlands. För säkerheten för alla som vistas utomlands ansvarar i första hand det lands myndigheter där vistelsen sker. De lokala myndigheternas anvisningar bör iakttas. I sista hand är det resenären själv som ansvarar för resebeslutet och för val i anslutning till säkerheten.